مثه...

زندگی مثه یه پل قدیمیه ، به این فکر نمی کنم که اگه تنها ازش رد

بشم ، دیر تر خراب میشه .

به این فکر میکنم که اگه افتادم ، یکی باشه دستمو بگیره ..زبان

/ 9 نظر / 8 بازدید
برادرHell Lord

وقتی خراب شد دوتاتون با هم میرین ته پل خواهر!

شیوا

ایول توهم[سوال] مواظب باش همون یک نفر زودتر نندازدت[نیشخند]

نزدیک

زندگی من مثل یه کوهه... اگه با یه گروه می رم راهمو از ترس گم شدن نیست واسه اینه که کوه دست جمعیش حال می ده...

پ.ف

یکم دختر به کار بنداز... آخه اگه دو نفری برید و پل خراب شه که جفتتون میرید اون دنیا پیش ملک الموت...

ص.ک

سلام. من میگم زندگی مثل یه کوه میمونه که فقط میتونی با یه همنورد خوب[فرشته] اونو صعود کنی[گل]

رایان

[متفکر] نترس این ذلیل مونده لشکر هم از روش رد بشه خراب نمی‌شه. فقط ما رو مسخره می‌کنه.

هدیه

تو هم شادیا این شر و ورا چیه کی رو یه پل قدیمی وایمیسته که کس دیگه یی رو نجات بده!

Nargess Yas

اگه اون یه نفر باعث سقوطت شد...