یاد تو ..

از منو تو  ..

روی ساحل تنها یک ردپا مونده .. رفتی اما رنگ چشمات توی نگاه دریا مونده

از منو تو  ..

توی جنگل بین شابلوتای پیر .. هنوزم عکس دوتا قلب رو تن درختا مونده

از تو تنها یادی مونده پشت این پنجره سرد  .. یاد اون چشمای نازت که منو دیونه میکرد

یاد اون ساعت سنگی .. لحظه وداع آخر ..

که بهت با گریه گفتم .. یه روزی دوبار برگردد

شب ویرونی آینه .. شب سوختن ستاره ..

شبی که با خنده گفتی دیگه فایده ایی نداره

حالا من موندمو یاد عشقی که .. شکستو فرسود ..

یاد آغوشی که یک روز  تکیه گاه بغض من بود

هنوزم وقتی  غروبا ..

دریا رنگ غم میگیره .. وقتی تو دستای صخره .. موجی آهسته میمیره

من به یاد تو میافتم ، نازنین رفته از دست ..

 ولی افسوس دیگه انگار واسه گریه خیلی دیره

                                                                                            مانی رهنما

/ 1 نظر / 9 بازدید