یاد تو همیشه هس

دیروز توی اتاق نشسته بودم .. بروی کف اتاق .. در افکارم غرق ..

داشتم به خرس قرمز رنگ فلزیم نگاه میکردم .. که دستم بود ..

الان همه جا کنارمه ..

مال اون روز بود ..

یاد مجسمه فلزی هم افتادم ..

همون روز که توی آسمون افتاب بود ..

اسمونش آبی بود ..

چه روزی بود ..

یادش بخیر .. چقد دلتنگش .. چقدر کم دارمش

کاش همه این دوری ها خواب باشه

یه خواب طولانی که به راحتی نمیشه ازش بیرون اومد ..

اما روزی به پایان میرسه ..

یه روز به زودی ها ..

دلم برایت تنگ شده تدی .. گریه

 

/ 1 نظر / 10 بازدید