_

 

تا کودک هستم .. باید همه رو دوست بدارم

و وقتی بزرگ میشوم .. دوست داشتن برایم جرم میشود

/ 1 نظر / 8 بازدید
کیا

قصه ی بدی ست این بزرگ شدن .. تلخ است و فراموش نشدنی .. [اوه]