یادت در ذهنم و عشقت در قلبم و عطر مهربانیت در تمام وجودم است

عزیزم محبت را در پاکی نگاهت

و صداقت را در وجود مهربانت معنی کردم..

 و بدان که زیباترین لحظه هایم در کنار تو بودن است ...

 

/ 3 نظر / 4 بازدید
تدی

[خجالت][قلب]

ص.ک

[متفکر]

یک موجود زنده

عجب جملات خفنی می​نویسی جدیدنا! من خوبم. تو اوضاعت چه طوره؟