داره کم کم

دارم به نیمه آخر میرسم .. داره تموم میشه

باید بارمو اینور یواش یواش جمع کنم ..

اما نمیدونم چرا برگشتن برایم سخته .. نکه بگم نمی خوام چرا دلم برای خونه تنگ شده

دلم برای تموم کوچه ها ..

دلم برای تمام خاطره هایم ..

برای همه چیز تنگ شده ..

کاش  ....

سخت شده  .. اما باید برگردم .. باید برم جاهایی که دوس دارم بل که این دل

آرومتر شه .. اینور به تنهایی عادت کردم ولی اون ور نه

دارم آماده برگشت میشم ..

خدایا کمکم کن ..

/ 2 نظر / 34 بازدید
قاصدک

[گل] منتظرم تو وبلاگم ببینمت [لبخند]