27 دی

امروز رفتم سراغ تقویم سال ٨٨

ورق زدم و خوندم .. واسم جالب بود .. رسیدم به ٢٧ دی

همون روز .. که من بیشتر ماندم

درباره اش باحال نوشته بودم .. اگه هم نوشته نمیشد ..

همش ثبت شده توی مغزم ..

وقتی یادش میکنم می خندم .. تمامش جلوی چشمم ..یه روز سرد و شیرین ..

بعد از اون روز تو هم آمدی توی تقویمم ..

/ 0 نظر / 7 بازدید