گاهی..

خو گاهی دلم میگره عصبانی میشم .. گیه می کنم .. چیزایی میگم که

فخط مال اون موفعست .. راس نیس

بعد که آروم میشم .. باورم نمیشه اینا رو من گفتم

اما گاهی دیر شده ..

مثه اون روز جمعه ایی ..

هرچی شنبهه فکردم چیا گفتم هنوزم یادم نمیاد

اما می دونم بعضی هاش خوف نبود که ..

بدیش اینکه گاهی بهت مهلت دوباره نمیدن که ..

بعد همش باید غصه بخوری که چرا اینا رو گفتم .. که این شد ..

میگن هر کار کنی بعدا همون سرت میاد ..

من که سعی کردم فرصت و بدم ..

و بی دلیل نرم ..

میدونی هر چی می خوام دروغ بگم که دوست ندارم نمیشه ..

هنوزم دوست دارم .. هنوزم برام عزیزی .. مثه همه روزهای شیرین .. و دوست داشتنیمون

/ 1 نظر / 11 بازدید
ن ا ر س ی س

منم عصبانی میشم ، اصلا یادم نمی مونه چی گفتم و چی نگفتم ! [وحشتناک]