..

کابوس های بد، برین دنبال زندگیتون، از جون ستاره ی من چی می خواید؟عصبانی

/ 5 نظر / 6 بازدید
نیلوفر

سلام کوچکترین ستاره خوبی؟ اولین باره به وبت میام کابوس!!![متفکر] من نابینا هستم خوشحال میشم افتخار دوستی با شما رو داشته باشم[لبخند]

نیلوفر

روزهایی هست دلت پرنده می خواهد نرم برشانه ات بنشیند آرام بخوابد. تو روز را بخواه ! پرنده می آید حتما می نشیند برشانه ات نرم ومی خوابد آرام. تو فقط روز را بخواه![گل]

Hell Lord

[خنده] کیش کیش... اه... الهی مسواکشون بشکنه [نیشخند]