دوســت دارم

آروم بخونش کسی نشنوه  خجالت

این زیبا ترین جمله دنیاست .. بشرطی که از ته ته قلب باشه .. مال من از ته ته ته ته ته

 قلبم ، به رو زبونم میاد زبان دیدی

 

/ 5 نظر / 2 بازدید
تدی

فدای تو بشم من عزیزکم... منم دوستت دارم...

ص.ک

سلام[تعجب] دیدی میشه یه جور نوشت بقیه هم ببینن[شیطان]

ص.ک

خستم وگرنه میرفتم رو منبر یه چند ساعتی در مورد متن سخنرانی میکردم ولی الان تازه از تمرین برگشتم [شیطان]

ص.ک

به هم میرسیم و اونوقت[شوخی] [شیطان]

تدی

این زبونت چرا اینهمه وقته مونده بیرون، بدش تو، زشته[منتظر]