. . . .

کوچه وقتی که نباشی رگ خشکیده شهر .. ماه تو گوش خونه گفته دیگه با پنجره قهره ..

سقف دل بستگی بی تو واسه من سایه نداره .. دلم از روزی که رفتی دیگه همسایه نداره ..

تو پی کدوم ستاره  پشت ابر ها خونه کردی ..

رفتیو چیزی نگفتی گریه رو بهونه کردی ..

من سوال ساده .. .. تو جواب مشکل من ..

 رد پای رفتنتو روی صحرای دل من

کوچه وقتی که نباشی رگ خشکیده شهر .. ماه تو گوش خونه گفته دیگه با پنجره قهره ..

سقف دل بستگی بی تو واسه من سایه نداره .. دلم از روزی که رفتی دیگه همسایه نداره

وقتی اسمون شبهام زیر سایه چشات ..

 وقتی حتی این ترانه رنگ غربت صدات .

نمیذارم این دوراهی .. سر راه ما بشینه ..

 نمیذارم این جدایی رنگ فردا رو ببینه ..

کوچه وقتی که نباشی رگ خشکیده شهر .. ماه تو گوش خونه گفته دیگه با پنجره قهره ..

سقف دل بستگی بی تو واسه من سایه نداره .. دلم از روزی که رفتی دیگه همسایه نداره ..

شبو با فانوس اشکت میبرم به روشنایی ..

 باتو میرسم دوباره به طلوع آشنایی

میمونم هرجا که باشی .. دل تو اهل همین جاست ..

واسه منو تو اینجا اولو اخر دنیاست ..

 

                                                                                                        احسان خواجه امیری

******************************

بعدا نوشت :

اینقدر این شعر وصف حالم هست دلم نمی اید آپی رویش بیاورم .. گریه

/ 1 نظر / 12 بازدید