Life

یه بار از خودم انگیلیسی در کردما  نیشخند

این معنی شه!

______________________________________

زندگی بافتن یه قالیست با نقش و نگاری که خودم میخوام .

/ 5 نظر / 2 بازدید
رایان

هن؟

ترانه

[بغل] آفرین بابا .مشق کلاسی نبود که [زبان]