بسه

بسمه .. دیگه نه امیدی هست نه آرزویی

میدونم شاید خدا خشمش بیاد

اما این خدای بزرگ که مهربونه .. چرا منو هی شاد میکنه .. هی غصه دار

دیگه من تحمل ندارم .. خدایا خستم .. بسمه چقدر باید تنها یم کنی

بسه .. دیگه نمیخوام زندگی کنم ..

این دنیا لجه بام .. چرا شادی من ناراحتش میکنه

چرا وقتی غمگینم .. اون شاد میشه ..

سخته .. بسه .. نمی خوام .. من تنهاییو نمی خوام

من چه کردم .. گناهم چیه ..

خدا یا نمیخوام  یا تنهایی رو بگیر یا روحمو ببر

/ 0 نظر / 5 بازدید