(32)

دیشب خوش گذشت .. گردش توی پاساژ

نگاه کردن به مغازه ها

مخصوصا ویترین های تخت فروشیه بچگانه ..

دوس داشتم واسه خرید میرفتم تا نگاه کردن  ..

لباس های بچه گونه یا عروسک فروشیا .. رو هم دوس دارم نگاه کنم زبان

دیشب هر ویترین مردانه فروشی که دیدم رو خوب نگاه کردم

که بدونم چی برات کادو بگیرم ..

وقتی کنارت عکس میندازمو خیلی دوس دارم .. هم تو ذهنم خاطره روزها رو نگه میدارم هم

تو عکسها ..

+++++++++++++++++++++++

امروز باز بجث رفتن شد ..

تصمیم گرفتن تابستون برن .. اما من دوس ندارم ناراحت

من کنارش رو بیشتر دوس دارم ..

خدا جونی امیدوارم یه دلیل پیداشه که من ایتجا بتونم بمونم  ..آمین

/ 0 نظر / 2 بازدید