وفتی که

به آسمون شب نگاه میکنی ..

ماهو میبینی .. ستارها چشمک میزنن .. به یاد من بیوفت

صبح ها که چشماتو باز میکنی .. به موبت نگاه می کنی که ساعتو ببینی ..

به یاد من بیوفت

موقعی که دلت گرفته .. یکیو می خواد .. به یاد من بیوفت

من هستم واسه شنیدن .. واسه آغوش گرفتن .. واسه اینم که غصه ای نخوری .. 

اما ناراحتافسوس

/ 2 نظر / 3 بازدید
ص.ک

خوبی؟

تدی

عزیزم می دونم تو هستی، می دونم حاضری همه حرفهامو بشنوی، حتی اگر به قیمت ناراحتی خودت تموم شه... ولی من نمی خوام اینجوری باشه، نمی خوام تو با دیوونه بازی ها و اخلاق متغیر و بد من ناراحت شی. بذار این ناراحتی ها بمونه واسه خودم، چون این جوری باهاشون راحت تر کنار میام[ماچ][قلب]