آخرین آپ سال 89

دلم برای سال 89 همیشه تنگ میشه ..

این سال منو عاشق کرد ..

ایچ وقت از یادم نمیره .. همه لحظه هاشو ..

دوستت دارم تدی .. نمیدونم چی شد .. و نمی خواهم بدانم ..

چون برایم هنوز درد آور ..

نمیدونم رسم زندگی چیه .. دوست داری تنها میشی

دوست نداری تنها میشی

تو سال جدید .. توی دنیای واقعی دوستی نمی خوام ..

دل تنگی نمی خوام ..

امید وارم سال جدید دیگه دل ایچکی نشکنه و کسی تنها نشه ..

خدایا .. با این حال که چشمانم پر از اشک ..

اما نذار چشمان تدی اشک دار شه ..

سال نو برایت مبارک 

 

/ 4 نظر / 10 بازدید
یامین

[گل] سال نوو ووو.......... مبارک عزیزم...[ماچ]