برگشت به خونه ..

 تموم شد .. وقت بازگشت ..

دارم برمی گردم .. تو همین هفته .. دلم واقعا برای همه چیز تنگ شده ..

نمی دونم برگردم چه میشه .. هروز زندگی ام .. اما دوست دارم برگردم ..

دوس دارم برگردم  به جایی که خاطر های شیرین دارم ازش ..

دلم برای همه روزهای گذشته ام تنگ شده ..

خدایا برایم توی سبد روزهام .. چیزای خوب بریز .. خیلی خسته ام

دلم دیگه غصه نمیخواد .. دلم خنده میخوادو شادی ..

از تنهایی هایم بیذارم .. میدانم سهمم این شد .. اما برایم تا اخر عمر بس بود این مدت

دلم ارمش میخواد .. بجای گریه هایم .. که هنوز در روزهام کنارم است .. دلم به آغوش میخواد

که دل خسته ام را توش سبک کنم ..

خدا یا  .. هنوز یه ته امیدی دارم .. که به ارامش برسم ..

حس میکنم خدا بهم دو بال داده واسه اینکه برگردم .. می خوام بازشون کنم ..

امادشون کنم .. واسه برگشت ..

/ 3 نظر / 14 بازدید