دوس دالم

   

                                      بغل       زبان        خیال باطل

/ 5 نظر / 2 بازدید
تدی

چیه؟ چرا زبونت بیرونه؟... زشته... اوا...[ابرو]

Hell Lord

کامنت قبل گل خیرات کرده بودی؟ میگم تو چرا هر ثانیه یک جور هستی؟ [متفکر]

ص.ک

[قهقهه]

ص.ک

[قهقهه]

ص.ک

شما که نیومدی ما با چند تا از همنوردا میریم یه مدت نیستیم خوش باش[قلب]