گاهی ..

تازه گیا زیاد پیش میاد که موزیک رو میذارم توی گوشم و صداشو تا جایی که جا داره

بلند می کنم .. که دیگه تو دنیای واقعی نباشم

حتی برای چند ساعتی .. تو دنیای خیال خودم پرسه بزنم

چشمامو میبندم .. حس میکنم روی ابر ها دراز کشیدم

پوستم گرمای خورشید رو حس میکنه

از اون بالا به پایین نگاه میکنم

چقدر زمین و ادماش کوچیک میشن

کاش ادما هم میدانستن که کوچیکنن .. و اینقدر خود رو مغرور نمیدیدن

تا چشمامو باز میکنم باز .. بر میگردم به

دنیای زمینی .. دنیایی که توش خوبی کم .. کسی توش به جستجو شاد ی نیس

دلها سنگ شده ..

/ 0 نظر / 9 بازدید