من تو رو اشتباهی گرفتم با کسی که ...

من تو رو اشتباهی گرفتم با کسی که همه زندگیم

با کسی که مثه یه نوازش توی آرمش من سهیم ِ

من تو رو اشتباهی گرفتم توی اون کوچه های مه آلود

حال من تصویر .. برکه لحظه کوچ مرغابیا بود ..

من مریضت شدم زیر بارون ..

رفتنو از کی آغاز کردی

مشتمو باز کردم .. ببینم تو رو تو دستم .. مثه پروانه پرواز کردی ..

من تو رو اشتباهی گرفتم .. با کسی که همه زندگیمه

با کسی که مثه یه نوازش توی آرامش من سهیم ِ

من تو رو اشتباهی گرفتم .. مثه یه  شاخه از صخره ای سرد

که نجاتم نداد از سقوط .. هی ترک خوردو زخمی ترم کرد

                                                                                              

                                                                                             سعید مدرس

/ 1 نظر / 10 بازدید
یامین

من این آهنگ رو فوق العاده دوس دارم