نوشته ام پاک شد

چون از کامنت کاوه خندم گرفت زیاد قهقهه

/ 4 نظر / 9 بازدید
كاوه

آه که باشد سکوت هم می شکند.[قهقهه]

كاوه

از كاوه كوچولو تر و بي زبون تر گير نياوردي نه؟ خب ميگم چي نوشته بودي . تنهايي سكوت اه . همين بود ديگه؟ روي تنهايي ش شك دارم.[گل][قهقهه]

Hell Lord

ای داد [وحشتناک][قهقهه]

ص.ک

[قهقهه]