روزهای سخت .. نبودنِ با تو .. خلاِ  امیدو تجربه کردم

داغ دلم .. که بی تو تازه میشد  .. هم نفسم شد سایه سردم

تو رو می دیدم از اون ور ابرها .. که می خوای سر سری از من رد شی ..

آسمونو بی تو خط خطی کردم .. چجوری میتونی اینقد بد شی ..

سکوتِ قلبتو بشکنو برگرد .. نذار این فاصله بیشتر از این شه ..

نمی خوام مثه گذشته که رفتی .. دوبار آخر قصه همین شه  ..

روز های سخت .. نبودنِ با تو  .. دور نبودن ِ تو خط کشیدم ..

تازه می فهمم .. اشتباهم این بود .. چهره عشقمو غلط کشیدم  ..

عشق تو دارو ندارم دلم بود .. اومدی دارو ندارمو بردی .. بیا

سکوتِت رو بشکنو برگرد .. که هنوزم تو دل من نمردی .. که هنوزم نمردی ..

سکوت قلبتو بشکن برگرد .. نذار این فاصله بیشتر از این شه

نمی خوام مثه گذشته که رفتی .. دوباره آخر قصه همین شه ..

سکوت قلبتو بشکن برگرد .. نذار این فاصله بیشتر از این شه ..

 

                                                                                                                  محسن یگانه

/ 2 نظر / 18 بازدید
جیغیل

قالبت رو از چه سایتی گرفتی؟؟؟[چشمک]