خسته شدم می خواهم در آغوش گرمت آرام گیرم...

 اشک گونه هایم را پاک کن و بر پیشانیم بوسه بزن...

 می خواهم با تو گریه کنم ...

 می خواهم دستهایم را به گردنت بیاویزم و شانه هایت را ببوسم ...

می خواهم  کنارت بشینم و در چشمانت خیره بشم ..

می خواهم گوش کنم به آهنگ قلبت ..

دستی بکشم به موهایت ..

می خواهم در گوشت زمزمه کنم دوست دارم ..

/ 5 نظر / 2 بازدید
ص.ک

قاشق قاشق قاشق دلم میخواست اون[قلب]رو میدیدم و [شوخی] تا قدر تو رو بدونه[سبز]

ص.ک

پشت سر هر مرد موفق یه زن بوده که نتوسته جلوی موفقیتشو بگیره[قهقهه]

كاوه

فقط حواستون باشه...... دو طرفه باشه.[نیشخند]

تدی

خوب کاری نداره... می تونی بیای منو ببینی... بعد از همون بلاهایی که اون پایین گفتی سرم بیار... نیای ناراحت می شما... حتما بیا ببینیم کلا این وسط چی میگی...

كاوه

خب این که خوبه........ جلوتر نری فعلاَ خب؟ [عصبانی]