تو موقعی  که بد جوری بهت نیاز دارم .. با شوخیات .. یا خستگیات

بد حالمو میگری ..

اشکمو در میاری .. اعصابمو اینقدر میریزی بهم .. که واقعا دیگه از زندگی سیر میشم

الانم .. یکی از اون وقت هاست

من با ناراحتی کوچک تو .. میمیرم

اما تو گاهی سنگ دل ترین آدم میشی

ممنون که امشب خوابو بمن ترجیج دادی ..

و گوشی رو هم خاموش کردی ..

 

/ 0 نظر / 7 بازدید