از تو دورم ..

دوست دارم .. دوست دارم .. دوست دارم  .. دوست دارم

قد تموم ادما .. قد تموم عاشقا

دل بردیو  پنهون شدی .. از من چرا .. ای بی فا

از من چرا از من چرا

عاشق شدم .. عاشق شدم .. از چشم من پنهون نشو ..

تنها شدم .. تنها شدم  

تنها نرو ..تنها نرو ..

پر میکشی تا اسمون .. من خسته ی بی بالو پر

روزی که برگردی دیگر .. از من نمیبینی اثر ..

دوست دارم .. دوست دارم .. دوست دارم

قد تموم ادما .. قد تموم عاشقا

من مثه ابر رهگذر میبارم از شب تا سحر ..

دریا نمیگیره نشون از قطره های درب در

دوست دارم .. دوست دارم .. دوست دارم

عاشق شدم .. از چشم من پنهون نشو ..

تنها شدم .. تنها شدم .. تنها نرو ..

                                                                                                             

                                                                                                                   فریدون

/ 2 نظر / 16 بازدید
بشر

هنوزم اونجا ازارت میده؟