محبت..

 

زندگی تکثیر ثروتیه که اسمش محبته..

/ 6 نظر / 4 بازدید
حامد

از محبت سرکه ها گل می شود ............ از محبت خارها مل می شود .............. از محبت حوری دیو می شود ......... [گل]

هدیه

بله از محبت خارها گل می شوند ولی کو گوشه شنوا[نگران]

رایان

[متفکر]

یامین

[دست]