پارسال

تو همین ماه .. اون روز هم سرد بود .. مثل همیشه دندونهایم بهم می خورد ..

تو کت رو بهم پیشنهاد دادی ..

اون روز باهات حس غریبی نداشتم .. حس میکردم یه عالمه وقت میشناسمت ..

بودن باهاتو دوست داشتم .. گرمایی از وجودت حس میکردم ..

که عالی بود .. از همون روز عاشق چشمات شدم ..

هنوزم هستم چون زیبان ..

تو اون روز ساکت بودی ..

تا حالا اونقدر پر حرف نبودم ..

کاش الان همین روز بود .. همون جا

کاش به جای خدافظی .. باز می گفتیم سلام گریه

/ 1 نظر / 6 بازدید
کیا

کاش ... کاش با همین خاطرات هم می شد خوش بود و زندگی کرد ... [گل]