خلوت گاه من (20)

نمیدونم چرا گاهی گیر میدم یه چی بگی ..بعد که میگی پشیمون میشم .. از اصرارم

اما ایچ وقت یاد نمیگیرم که اصرار نکنم ناراحت

خیلی دوس دارم تو،  زیاد دوسم داشته باشی .. گاهی که میگی دوسم داری ..وقتی دلم

میلرزه .. فکر میکنم خواب  نه بیداری ..

خدا جونم .. تورو داده بهم .. مدتشو نگفته .. که ببینه ، چه میکنم ..

دوسنت داشتم .. عاشقتم شدم ..پشیمونم نیستم

میدونی امروز دلم بینهایت بغلتو می خواست .. چشماتو می خواست .. وقتی نگاه میکنیم تو دلم

قربونشون میرم ..

که اینقد خوشگلن ..

سرتو می خواست ، که بذاری رو پام .. نازش کنم .. لمسش کنم ..

دوس دارم چشمامو وقتی کنارتم ببندم .. و لمست کنم .. که وقتی نیستی .. بشه تجسمش کرد

بیا بغلم کن محکم .. بیا دستمو سفت بگیر .. میشه بم  بگی که پیشمیو کنارمی  .. حتی اگه

آخرش معلوم نباشه

اوایلی  که دوس شدیم .. نمیدونستم تا کی هستی .. هر ماه فکر میکردم آخرشه .. ترسم زیاد بود

اما الان خوشحالم .. ترسی ندارم چندان .. چون اگه هرچی بخواد میشه ..

دارم سعی میکنم ..دوستاشتنمو بپات بریزم .. که بعد غصه شو نخورم ..می خوام خوشبخت

بودنو کنارت بچشم

همون طور که عاشق شدنو باتو چشیدم ..فدات میشم تا هر وقت بشه

/ 0 نظر / 2 بازدید