کوچکترین ستاره شب

 
نویسنده : کوچولوترین ستاره - ساعت ۸:۱٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٩
 

خسته شدم می خواهم در آغوش گرمت آرام گیرم...

 اشک گونه هایم را پاک کن و بر پیشانیم بوسه بزن...

 می خواهم با تو گریه کنم ...

 می خواهم دستهایم را به گردنت بیاویزم و شانه هایت را ببوسم ...

می خواهم  کنارت بشینم و در چشمانت خیره بشم ..

می خواهم گوش کنم به آهنگ قلبت ..

دستی بکشم به موهایت ..

می خواهم در گوشت زمزمه کنم دوست دارم ..