کوچکترین ستاره شب

نیدونم خوب..
نویسنده : کوچولوترین ستاره - ساعت ٩:۳۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸۸
 

چند روزیه پام درد میکنه

واسه خودش ورم میکنه ، کبود میشه

بی حرکت میشه و.............

 البته من هم نمی تونم مراعات کنم

همش باش راه میرم

دردش اذیت میکنه ، نمیتونم خوب یه جا بی حرکت بشینم ..

امروزم از صبح رفته بودم بیرون تا عصر

خوش گذشت ، ولی صدای پام در اومده ناراحت

._______________________________________

امروز خیلی هوا گرم بود ، نه یه بادی نه بارونی

اینجوری پیش بره تابستون چی میشه ..

.__________________________________

حوصله هم ندارم ....هیچی هم نمیدونم ...گرمم هست زیاد .....

دلمم یکم گرفته ...فکنم از یکم یه خورده بیشتره ...گریه