کوچکترین ستاره شب

حرفام..
نویسنده : کوچولوترین ستاره - ساعت ٢:٢٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸۸
 

زندگی بهتر از این دیگه نمیشه  نیشخند

شده تکراری هر هفته کارای هفته قبل ..

این پیام کوتاه موبیل هم که مشکل پیدا کرده رو اعصابمه

هوا هم که سرده .

یه آفتاب گرم میخوام که  بشینم زیرش. .خیال باطل

هروز هم تا میام خونه مچسبم به شوفاژ که گرم باشم

این هفته هم امتحان زبان دارم استرس دارم بد جوری ناراحت

از تعطیلات هم بدم میاد ، چون دلم میگیره ..

دلم  بارون میخواد که  خیس بشم البته نه تندشا،

 نم نم زبان

دوستم دارم واسه یه روز به هیچی فکر نکنم بی خیال به فردا ها باشم افسوس

بعضی وقتا ندانستن بعضی اتفاق ها بهتره

حتی اگه بدا اعتراضی باشه که چرا نگفتی .چون فقط اون موقع غمگین ترین میشی

نه این که از الانش تا موقعش

نمیدانم تحملم کم شده یا خسته شده قلب از اینکه قلف نیست ..نگران