کوچکترین ستاره شب

 
نویسنده : کوچولوترین ستاره - ساعت ٧:٤٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٩
 

 

نمی دونم که چرا هر وقت به تو می رسم ،

 نمی توانم از تو بگویم ..  

برای گفتنت واژه کم می آورم .. به هر حال ، بدان

که بیشتر از این حرف ها و واژه ها برایم معنا می دهی ..


 
 
 
نویسنده : کوچولوترین ستاره - ساعت ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٩
 

وفتی که

به آسمون شب نگاه میکنی ..

ماهو میبینی .. ستارها چشمک میزنن .. به یاد من بیوفت

صبح ها که چشماتو باز میکنی .. به موبت نگاه می کنی که ساعتو ببینی ..

به یاد من بیوفت

موقعی که دلت گرفته .. یکیو می خواد .. به یاد من بیوفت

من هستم واسه شنیدن .. واسه آغوش گرفتن .. واسه اینم که غصه ای نخوری .. 

اما ناراحتافسوس


 
 
(26)
نویسنده : کوچولوترین ستاره - ساعت ۸:٢٦ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۸ آبان ۱۳۸٩
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
(25)
نویسنده : کوچولوترین ستاره - ساعت ۸:٠۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٩
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
 
نویسنده : کوچولوترین ستاره - ساعت ۱:٠۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٩
 

 

                                                                                

                                                                                 دوســت دارم

آروم بخونش کسی نشنوه  خجالت

این زیبا ترین جمله دنیاست .. بشرطی که از ته ته قلب باشه .. مال من از ته ته ته ته ته

 قلبم ، به رو زبونم میاد زبان دیدی

 


 
 
خ . گ . من (24)
نویسنده : کوچولوترین ستاره - ساعت ٧:٢٩ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۱ آبان ۱۳۸٩
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
خ . گ . من (23)
نویسنده : کوچولوترین ستاره - ساعت ۱۱:٠۳ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۱ آبان ۱۳۸٩
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
خ.گ.من (22)
نویسنده : کوچولوترین ستاره - ساعت ۸:٤۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٩
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
خ.گ.من (21)
نویسنده : کوچولوترین ستاره - ساعت ۳:٤٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٩
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
خلوت گاه من (20)
نویسنده : کوچولوترین ستاره - ساعت ٤:۳۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٩
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
خلوت گاه من (19)
نویسنده : کوچولوترین ستاره - ساعت ۸:٢٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
خلوت گاه من (18)
نویسنده : کوچولوترین ستاره - ساعت ۱:۳٠ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
خلوت گاه من (17)
نویسنده : کوچولوترین ستاره - ساعت ٩:٤۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٩
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
خلوت گاه من (16)
نویسنده : کوچولوترین ستاره - ساعت ٩:٤٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۸ آبان ۱۳۸٩
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
خلوت گاه من (15)
نویسنده : کوچولوترین ستاره - ساعت ۱٠:٢۸ ‎ب.ظ روز جمعه ٧ آبان ۱۳۸٩
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
خلوت گاه من (14)
نویسنده : کوچولوترین ستاره - ساعت ۱٠:۱٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٦ آبان ۱۳۸٩
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
خلوت گاه من (13)
نویسنده : کوچولوترین ستاره - ساعت ۱٠:٢٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٤ آبان ۱۳۸٩
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
خلوت گاه من (12)
نویسنده : کوچولوترین ستاره - ساعت ٢:٤۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٤ آبان ۱۳۸٩
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
خلوت گاه من (11)
نویسنده : کوچولوترین ستاره - ساعت ٩:۳٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳ آبان ۱۳۸٩
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
خلوت گاه من (10)
نویسنده : کوچولوترین ستاره - ساعت ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳ آبان ۱۳۸٩
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
خلوت گاه من (9)
نویسنده : کوچولوترین ستاره - ساعت ٦:٥٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢ آبان ۱۳۸٩
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
خلوت گاه من(8)
نویسنده : کوچولوترین ستاره - ساعت ۱٢:٢٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢ آبان ۱۳۸٩
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
خلوت گاه من (7)
نویسنده : کوچولوترین ستاره - ساعت ٩:۱۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱ آبان ۱۳۸٩
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
خلوت گاه من (6)
نویسنده : کوچولوترین ستاره - ساعت ۱۱:۳۸ ‎ق.ظ روز شنبه ۱ آبان ۱۳۸٩
 

مشاهده یادداشت خصوصی